Bezpieczna Szkoła XLIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczna Szkoła XLIII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczna Szkoła XLIII edycja

w okresie od 18.05.2023 r. do 18.07.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 20 maja 2023 r.

Program kursu:
 1. Terroryzm – jego geneza, realia współczesne, perspektywy.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.
 3. Zapobieganie zjawiskom patologicznym, w tym przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i alkoholizmu. Prewencyjna współpraca z policją, samorządami lokalnymi i organizacjami obywatelskimi.
 4. Bezpieczeństwo i higiena w szkole, ochrona przeciwpożarowa.
 5. Ochrona obiektów szkolnych Systemy zabezpieczenia.
 6. Bioterroryzm, zagrożenia, ochrona w warunkach szkoły.
 7. Depresja u dzieci i młodzieży – etiologia zjawiska, symptomatyka, metodyka rozpoznawania symptomów w poszczególnych stadiach oraz przedziałach wiekowych, pozostałe zaburzenia psychiczne uczniów – studium przedmiotu.
 8. Działania mające na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu.
 9. Cyberprzestrzeń – szanse, zagrożenia, uzależnienia. Bezpieczny Internet – źródło wiedzy i rozrywki.
 10. Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drogach. Współpraca nauczycieli z rodzicami w celu wpajania dzieciom bezpiecznych zachowań na drodze.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!