Strona główna

 Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 17 grudnia 2021 r. do 15 maja 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń 2021” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Dodaj komentarz