Strona główna

 Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 3 grudnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń 2019/2020” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Dodaj komentarz