Strona główna

 Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 16 września 2022 r. do 20 lutego 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń 2022” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Dodaj komentarz